NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Inschrijvingsprocedure bij de Orde der Apothekers
Iedere apotheker die de artsenijbereidkunde in België wenst te beoefenen en iedere apotheker die in een laboratorium voor biologische analyse wenst te werken moet vooraf ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Apothekers, zoniet kan hij strafrechtelijk worden vervolgd.

Iedere aanvraag tot inschrijving op de lijst van de Orde der Apothekers moet vergezeld zijn van volgende documenten:

A. U bent een EER onderdaan (EU, Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitserland:
     (voor alle informatie klik hieronder naargelang uw situatie op richtlijn 1., 2. of 3.)

  1. Met een in België behaald diploma
  2. Met een in de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland (voor de apothekersdiploma’s die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)
  3. Met een buiten de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland 

B. U bent geen EER onderdaan (EU, Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitserland
     (voor alle informatie klik hieronder naargelang uw situatie op richtlijn 1., 2. of 3.)
  1. Met een in België behaald diploma
  2. Met een in de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland (voor de apothekersdiploma’s die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)
  3. Met een buiten de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland

Terug naar overzicht


Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72