NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Welkom

De Orde der apothekers werd opgericht op 19 mei 1949, op initiatief van het Parlement, met als doel het niet commercieel karakter van het beroep te vrijwaren.

De opdracht, welke de wetgever hierbij aan de Orde heeft toevertrouwd, is het dienen van het algemeen belang op het gebied van de Volksgezondheid.

Om deze opdracht te vervullen werd de Orde gelast een deontologische code op te stellen, welke de algemene principes en de regels vastlegt, met betrekking tot de moraliteit, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid, de confraterniteit en de toewijding, die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep.


Recente nieuwsberichten
29/10/2019
Jaarverslag 2018

25/10/2019
Hervorming deontologische code - informatieavond

20/10/2019
Misbruik van geneesmiddelen, overconsumptie en beroepsgeheim

16/10/2019
Reactie in het kader van de schikking van de Orde van Apothekers met het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit.

30/09/2019
Geneesmiddelentekorten in de apotheek: update van het advies van 03/06/2019
Kalender
16/12/2019 Informatieavond Hervorming Deontologische Code - Hasselt
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72