NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Raad van beroep

Bevoegdheden

  • doet uitspraak over de beroepen ingesteld tegenover de beslissingen genomen door de provinciale Raden
  • doet uitspraak over bezwaren ingediend tegenover verkiezingsuitslagen
  • treedt op indien een provinciale Raad niet tijdig (binnen de zes maand) beslist.
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Kamervoorzitter em. Karel VAN HERCK

Magistraten
Kamervoorzitter Mireille DOM
Kamervoorzitter Luc THABERT
Kamervoorzitter em. Marc VERCRUYSSE
Kamervoorzitter em. Charles-Philippe VERMYLEN

Plaatsvervangend magistraten
De heer eerste voorzitter em. Antoon BOYEN
Ere-raadsheer bij het Hof van Beroep Maximiliaan CARETTE
Ere-Kamervoorzitter Henri DEBUCQUOY
Raadsheer Hof van Beroep Peter GHIJS
Raadsheer Hof van Beroep Peter MARCOEN

Leden apothekers
Apotheker Benoït DE BRABANTER
Apotheker Rita GALLE
Apotheker Lieve HOOFT
Apotheker Filip MAENHOUT
Apotheker Johan VANAKEN

Plaatsvervangende leden apothekers
Apotheker Eddy CHRISTIAENS
Apotheker Cécile LANGENAEKEN
Apotheker Koenraad SMET
Apotheker Romain VAN HAUTEKERKE

Griffier
De heer griffier Dirk DE RAEDT

Administratief secretaresse
Mevrouw Danielle ISTAS

Plaatsvervangend griffier
Dienstdoend hoofdgriffier Luc COEN
Coördinaten
Raad van Beroep
H. Jasparlaan 94
1060 Brussel
02/541.89.94
02/541.89.93
E-Mail
dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72