NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
U wenst toegang tot het beveiligde professionele deel van de website
Klik hier om u aan te melden met uw pa-ID-pp.

Sinds 1 januari 2020 is een nieuwe versie van de Code van farmaceutische plichtenleer in werking getreden.

Met het oog op transparantie wordt vanaf nu een geanonimiseerde versie van alle door de Provinciale Raden, de Raad van Beroep en de Conseil d’appel op basis van deze hervormde Code uitgesproken definitieve tuchtbeslissingen gepubliceerd.

Er zijn verschillende zoektermen om de beslissingen terug te vinden (datum, dispositief van de beslissing, trefwoorden, artikelen van de Code, vrij zoekveld…).

Deze beslissingen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden-apothekers van de Orde op het beveiligde deel van de website (toegang met het persoonlijke identificatienummer pa-ID-pp).
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72