NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Antwerpen

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Wim SPYSSCHAERT

Onder-voorzitter
Apotheker Eric GYSELEN

Secretaris
Apotheker Anissa MESKAL

Penningmeester
Apotheker Riet VAN DEN BROECK

Leden
Apotheker Johan DE FREYN
Apotheker Steven SEMPELS
Apotheker Hilde TROUILLARD
Apotheker Florence VAN KERCKHOVEN

Plaatsvervangende leden
Apotheker Jerome DISCRY
Apotheker Souaad EL IDRISSI
Apotheker Karolien VAN DEN EYNDE
Apotheker Olivier VERWIMP

Magistraatassessor
De heer magistraatassessor Marc VAN PASSEL

Plaatsvervangend Magistraatassessor
De Heer Jacques MAHIEU

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Thierry DESBUQUOIT

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Leen COPPENS

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Lieve HOOFT

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Koenraad SMET

Administratief secretaresse
Mevrouw Innez DEJONGHE
Coördinaten
Antwerpen
Frankrijklei 103
2000 Antwerpen
03/239.53.97
03/239.53.97
E-Mail
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag van 9 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur.
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72