NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Franstalig Brabant

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Jean-Michel JOOS

Onder-voorzitter
Apotheker Géraldine SCHOONEJANS

Secretaris
Apotheker Chantal CAPOUILLEZ

Penningmeester
Apotheker Thérèse DECROUEZ

Leden
Apotheker Eric BALZA
Apotheker Sabina CUCU
Apotheker Redouin EL KHANNOUS
Apotheker Catherine LEGRAND
Apotheker François-Xavier PIERART

Magistraatassessor
Mevrouw de rechter Christine PANIER

Plaatsvervangend Magistraatassessor
Mevrouw de rechter Delphine LEBEAU

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Alain LEJEUNE

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Henri-François DERCLAYE

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Claudine VANDEN BERGHEN

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Louise-Marie FRAITURE

Administratief secretaresse
Mevrouw Véronique VANDERBORGHT
Coördinaten
Franstalig Brabant
Henri Jasparlaan 95
1060 Brussel
02/541.89.98
02/541.89.96
E-Mail
maandag, woensdag en donderdag van 9 tot 12uur en van 13 tot 16.30 uur.
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72