NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Vlaams-Brabant

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker ELS VERFAILLIE

Onder-voorzitter
Apotheker Olivier BRANSON

Secretaris
Apotheker ANNA HONINCKX

Penningmeester
Apotheker Thomas ELPERS

Leden
Apotheker Katrijn BOCKSTAEL
Apotheker Veronique DE BAERE

Plaatsvervangende leden
Apotheker Sven BRACKE
Apotheker Catherine COLS
Apotheker Tanja DE BIE
Apotheker Delphine DE POURCK

Magistraatassessor
De Heer Wim DE TROY

Plaatsvervangend Magistraatassessor
Mevrouw de rechter Joëlle DE RIDDER

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Maria VERTHONGEN

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Annie VANDERHAEGEN

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Benoït DE BRABANTER

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Eddy CHRISTIAENS

Administratief secretaresse
Mevrouw Bianca CEYSSENS
Coördinaten
Vlaams-Brabant
Henri Jasparlaan 95
1060 Brussel
02/541.89.97
02/541.89.96
E-Mail
maandag - dinsdag - vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72