NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Henegouwen

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Max HUMBLET

Onder-voorzitter
Apotheker Johan AELBRECHT

Secretaris
Apotheker Fabienne ERGO

Penningmeester
Apotheker Marielle LAMBERT

Leden
Apotheker Muriel BARTHE
Apotheker Pierre HAUTEFIN
Apotheker Anne SCAUFLAIRE
Apotheker Luc TREFOIS

Plaatsvervangende leden
Apotheker Andrew DELPLANQUE
Apotheker Jean-Jacques GAYE
Apotheker Pierre MABILLE
Apotheker Stéphanie MWILAMBWE
Apotheker Luc PARMENTIER

Magistraatassessor
Mevrouw de rechter Dominique ETIENNE

Plaatsvervangend Magistraatassessor
Mevrouw de rechter Anne T'KINT

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Myriam DEMARBE

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Xavier GLORIEUX

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Robert VILAIN

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Nadine BAUDOUX

Administratief secretaresse
Mevrouw Diana CLEMENTI
Coördinaten
Henegouwen
Boulevard Sainctelette 130
7000 Bergen
065/35.16.93
065/35.16.93
E-Mail
maandag van 7.45 tot 16.45 uur - dinsdag van 7.45 tot 16.45 uur - woensdag van 7.45 tot 13.45 uur
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72