NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Namen

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Stéphane GRAF

Onder-voorzitter
Apotheker Stéphane PIRARD

Secretaris
Apotheker Roberto CIOFFI

Penningmeester
Apotheker François BERTRAND

Leden
Apotheker Emmanuelle BOUXIN
Apotheker Jean-Christophe DAVOINE
Apotheker Hélène DUCHATEAU
Apotheker Pascal MARTIN

Plaatsvervangende leden
Apotheker Asmae ABAIDA
Apotheker Jean-Michel HARZEE
Apotheker Michel LECLERCQ
Apotheker ISABELLE LESOYE
Apotheker Frédéric NOTTE
Apotheker Philippe PAINDAVEINE
Apotheker Yolande ROSOUX
Apotheker ANNE SCARNIER

Magistraatassessor
De heer rechter Pierre LEBRUN

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Jean-Christophe DAVOINE

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Stéphane PIRARD

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Christiane MISSON

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Bernadette LEJEUNE

Administratief secretaresse
Mevrouw Véronique VANDERBORGHT
Coördinaten
Namen
Rue des dames Blanches 1
5000 Namen
081/22.51.93
081/22.51.93
E-Mail
dinsdag van 9h tot 12h en van 13h tot 16 h
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72