NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Limburg

Vanaf 1 september 2020 is het secretariaat open
op woensdag (ipv vrijdag)
van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Marjan BOITS

Onder-voorzitter
Apotheker Ben JANSSEN

Secretaris
Apotheker Christiaan VAN LAETHEM

Penningmeester
Apotheker Annemie SCHEEPERS

Leden
Apotheker Hilde AELBERS
Apotheker Bart HELEVEN
Apotheker Liesbeth MICHIELS
Apotheker Bart VANLAER

Magistraatassessor
Mevr. de ondervoorzitter Ingrid VAN COPPENOLLE

Plaatsvervangend Magistraatassessor
Mevrouw Kathleen SMEETS

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Marie-Rose DEVLIES

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Marleen DETHIER

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Johan VANAKEN

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Cécile LANGENAEKEN

Administratief secretaresse
Mevrouw Hilde HENDRICKX
Coördinaten
Limburg
Hendrik van Veldekesingel 150 bus 34
3500 Hasselt
011/87.08.52
011/28.47.39
E-Mail
woensdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur.
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72