NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Luik

Bevoegdheden
 • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
 • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
 • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
 • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
 • beslissen over geschillen betreffende honoraria
 • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
  Samenstelling
  Functie Naam
   
  Voorzitter
  Apotheker Laurence MASEREEL

  Onder-voorzitter
  Apotheker Leila BELHADJ SALEM

  Secretaris
  Apotheker Bernard BETHUME

  Penningmeester
  Apotheker Marc VAN DHELSEN

  Leden
  Apotheker Sébastien BOTMAN
  Apotheker Nathalie GEHASSE
  Apotheker Marie-France HARDY
  Apotheker Virginie MARZANO

  Plaatsvervangende leden
  Apotheker Monique BECHET
  Apotheker France BISQUERET
  Apotheker Francine GRISARD
  Apotheker François HARDY

  Magistraatassessor
  Mevrouw de rechter Isabelle DECOCQ

  Plaatsvervangend Magistraatassessor
  Mevrouw de rechter Dominique LIENARD

  Afgevaardigde Nationale Raad
  Apotheker Michèle BOUILLON

  Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
  Apotheker Laurence PÉTRÉ

  Afgevaardigde bij Raad van Beroep
  Apotheker Michel CHARDON

  Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
  Apotheker Laurent HODY

  Administratief secretaresse
  Mevrouw Anne SANGLIER
  Coördinaten
  Luik
  Boulevard Frère Orban 35
  4000 Luik
  04/252.42.49
  04/252.42.49
  E-Mail
  dinsdag, woensdag en vrijdag van 7.30 u. tot 15.30 u.
  Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72