NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Luxemburg

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Julien DEFOY

Onder-voorzitter
Apotheker Marc PETITJEAN

Secretaris
Apotheker Ruanito BECKER

Penningmeester
Apotheker Philippe ROBYN

Leden
Apotheker Pierre BASTIN
Apotheker Fabian BOUCHAT

Plaatsvervangende leden
Apotheker Karine FRANCQ
Apotheker Christophe HUART
Apotheker Françoise JUPSIN
Apotheker Monika STENITSCHKA

Magistraatassessor
Apotheker Claude DEMANET

Plaatsvervangend Magistraatassessor
De heer rechter Luc PONCELET

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Philippe RAMLOT

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Jean-Marie ROSEN

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Nathalie PONETTE

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Martine URBAIN

Administratief secretaresse
Mevrouw Anne SANGLIER
Coördinaten
Luxemburg
Résidence Gaspar, Rue des Martyrs 11/7
6700 Aarlen
063/44.64.79
E-Mail
2 x per maand op donderdag en na telefonische afspraak
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72