NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad West-Vlaanderen

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Matthias DONCKERWOLCKE

Onder-voorzitter
Apotheker Frank OPSOMER

Secretaris
Apotheker Caroline VAN HOOF

Penningmeester
Apotheker Soetkin OP DE BEECK

Leden
Apotheker Vicky DE CLERCQ
Apotheker Ann POTTEAU
Apotheker Annelies STRUBBE
Apotheker Sofie VANHECKE

Plaatsvervangende leden
Apotheker Ann DEKONINCK
Apotheker Guy SEVRIN
Apotheker Britt VLOEBERGHS

Magistraatassessor
De Heer Stephaan VERHELST

Plaatsvervangend Magistraatassessor
De Heer Vincent VEREECKE

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Ann VANDEPUTTE

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Mieke DUTHOO

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Filip MAENHOUT

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Myriam VANDEN BROUCKE

Administratief secretaresse
Mevrouw Martine TRAEN
Coördinaten
West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 207GV
8310 Brugge-assebroek
050/33.70.64
E-Mail
maandag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur - dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72