NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad West-Vlaanderen

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Frank OPSOMER

Onder-voorzitter
Apotheker Hadewych MATTELAER

Secretaris
Apotheker Annelies STRUBBE

Penningmeester
Apotheker Nele DESMEDT

Leden
Apotheker Peter BOUCKAERT
Apotheker Jan DE BAL
Apotheker Nele DESMEDT
Apotheker Ann POTTEAU
Apotheker Sofie VANHECKE

Plaatsvervangende leden
Apotheker Steven DE KEUKELEIRE
Apotheker Ann DEKONINCK
Apotheker Robert DELEU
Apotheker Dieter HUYGHE
Apotheker Johan LELEU
Apotheker Soetkin OP DE BEECK
Apotheker Guy SEVRIN
Apotheker Britt VLOEBERGHS

Magistraatassessor
De Heer Stephaan VERHELST

Plaatsvervangend Magistraatassessor
De Heer Vincent VEREECKE

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Ann VANDEPUTTE

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Mieke DUTHOO

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Filip MAENHOUT

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Myriam VANDEN BROUCKE

Administratief secretaresse
Mevrouw Martine TRAEN
Coördinaten
West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 207GV
8310 Brugge-assebroek
050/33.70.64
E-Mail
maandag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur - dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72