NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen

Bevoegdheden
  • zijn bevoegd voor de inschrijving en houden de ledenlijst bij
  • waken over de naleving van de farmaceutische plichtenleer (deontologische code) en zijn belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens inbreuken hierop
  • verstrekken adviezen aan hun leden, na goedkeuring door de Nationale Raad
  • informeren de bevoegde overheden over gevallen van onwettige uitoefening van de farmacie
  • beslissen over geschillen betreffende honoraria
  • beantwoorden elke verzoek om advies vanwege de hoven en rechtbanken omtrent betwistingen betreffende honoraria
Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitter
Apotheker Jean-Pierre VANBRABANT

Onder-voorzitter
Apotheker Nathalie OVAERT

Secretaris
Apotheker Annick MEULEBROECK

Penningmeester
Apotheker Philippe CATTELAIN

Leden
Apotheker Els APPELMANS
Apotheker Patrick BRUYNOOGHE
Apotheker Leo HALET
Apotheker Pierrette HERDEWIJN

Plaatsvervangende leden
Apotheker Ronald REBRY
Apotheker Yvette SORGELOOSE

Magistraatassessor
De heer rechter Jan VAN DEN BERGHE

Plaatsvervangend Magistraatassessor
De heer rechter Hendrik DE WILDEMAN

Afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Leo HALET

Plaatsvervangend afgevaardigde Nationale Raad
Apotheker Koen VAN SUMERE

Afgevaardigde bij Raad van Beroep
Apotheker Rita GALLE

Plaatsvervangend afgevaardigde Raad van Beroep
Apotheker Romain VAN HAUTEKERKE

Administratief secretaresse
Mevrouw Riet BILTRIS
Coördinaten
Oost-Vlaanderen
Martelaarslaan 403a
9000 Gent
09/225.46.62
E-Mail
maandag en donderdag van 9 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72