Klachten betreffende toegang tot betaalterminals

22 mrt. 2007
  • Home
  • Klachten betreffende toegang tot betaalterminals

Steeds vaker stellen confraters een elektronische betaalterminal ter beschikking van hun patiënten.

De toegang tot deze apparaten is meestal niet mogelijk tijdens de wachtdienst ( buiten de normale openingsuren van de officina ), zeker wanneer de patiënten via een wachtloket bediend worden.

Vele patiënten benutten het comfort van betaling via dergelijke terminal en zullen dit in de toekomst als een normale wijze van betaling beschouwen.

Wij ontvangen regelmatig klachten over de niet toegankelijkheid van de betaalterminal tijdens de wachtdiensten of over het feit dat de geheime code aan de apotheker moet medegedeeld worden.

Teneinde de patiënten te verwittigen en moeilijkheden te voorkomen, raden wij de confraters aan tijdens hun wachtdienst duidelijk zichtbaar een aankondiging uit te hangen met de melding dat het gebruik van de elektronische betaalterminal niet mogelijk is tijdens de sluitingsuren van de officina.