Conseil d'appel

21 jan. 2022
  • Home
  • Conseil d'appel

De Conseil d'appel neemt voornamelijk kennis van het hoger beroep tegen de beslissingen die zijn genomen door de Franstalige provinciale raden. Hij doet ook uitspraak in eerste en in laatste aanleg in bepaalde limitatief opgesomde gevallen, waaronder

  • het regelmatig verloop van de verkiezingen;
  • de gevallen van vervallenverklaring van een lid van de Orde;
  • de zaken waarin een provinciale raad niet binnen de zes maand heeft beslist.

De Conseil d'appel is samengesteld uit vijf leden apothekers verkozen door elke Franstalige provinciale raad, vijf raadsheren in het Hof van beroep en één secretaris. Een lid van de Nationale Raad dat daartoe is afgevaardigd woont de zittingen van de Raad van Beroep bij en brengt er het advies van de Nationale Raad uit.

Samenstelling van de Conseil d'appel

Voorzitter
Kamervoorzitter em. Raoul de FRANCQUEN
Lid-Magistraat
Kamervoorzitter em. Jean-Pierre COLLIN
Lid-Magistraat
Kamervoorzitter em. Fabienne DREZE
Lid-Magistraat
Kamervoorzitter em. Jean-François JONCKHEERE
Lid-Magistraat
Eerste voorzitter em. Cécile LEFEBVE
Lid-Apotheker
Apotheker Claudine VANDEN BERGHEN
Lid-Apotheker
Apotheker Robert VILAIN
Lid-Apotheker
Apotheker Michel CHARDON
Lid-Apotheker
Apotheker Nathalie PONETTE
Lid-Apotheker
Apotheker Christiane MISSON
Griffier
De Heer Griffier Dirk DE RAEDT
Administratief secretaresse
Mevrouw Danièle ISTAS