Raad van Beroep

21 jan. 2022
  • Home
  • Raad van Beroep

De Raad van Beroep neemt voornamelijk kennis van het hoger beroep tegen de beslissingen die zijn genomen door de Nederlandstalige provinciale raden. Hij doet ook uitspraak in eerste en in laatste aanleg in bepaalde limitatief opgesomde gevallen, waaronder

  • het regelmatig verloop van de verkiezingen;
  • de gevallen van vervallenverklaring van een lid van de Orde;
  • de zaken waarin een provinciale raad niet binnen de zes maand heeft beslist.

De Raad van Beroep is samengesteld uit vijf leden apothekers verkozen door elke Nederlandstalige provinciale raad, vijf raadsheren in het Hof van beroep en één secretaris. Een lid van de Nationale Raad dat daartoe is afgevaardigd woont de zittingen van de Raad van Beroep bij en brengt er het advies van de Nationale Raad uit.

Samenstelling van de Raad van Beroep

Voorzitter
Kamervoorzitter em. Karel VAN HERCK
Lid-Magistraat
Kamervoorzitter Mireille DOM
Lid-Magistraat
Kamervoorzitter Luc THABERT
Lid-Magistraat
Kamervoorzitter em. Marc VERCRUYSSE
Lid-Magistraat
Kamervoorzitter em. Charles-Philippe VERMYLEN
Lid-Apotheker
Apotheker Benoït DE BRABANTER
Lid-Apotheker
Apotheker Rita GALLE
Lid-Apotheker
Apotheker Lieve HOOFT
Lid-Apotheker
Apotheker Filip MAENHOUT
Lid-Apotheker
Apotheker Johan VANAKEN
Griffier
De Heer Griffier Dirk DE RAEDT
Administratief secretaresse
Mevrouw Danielle ISTAS