Nationale Raad

19 jan. 2022
  • Home
  • Nationale Raad

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft als taak de algemene beginselen en de regels die de Code van de farmaceutische plichtenleer vormen, vast te stellen en deze aan te vullen of nader te omschrijven op basis van de rechtspraak van de Provinciale Raden, de Raad van Beroep en de Conseil d’Appel, waarvan hij een repertorium bijhoudt.

Bovendien,

  • Kan de Nationale Raad op eigen initiatief of op aanvraag van de openbare overheid, van openbare instellingen of van beroepsverenigingen van apothekers, gemotiveerd advies geven over algemene vragen, over beginselvraagstukken of over regelen van farmaceutische plichtenleer.
  • Bepaalt en int hij de bijdragen, nodig voor de werking van de Orde.
  • Treft hij alle nodige maatregelen voor de verwezenlijking van het doel van de Orde, d.w.z. voor de uitvoering van zijn opdracht van algemeen belang ter bescherming van de volksgezondheid.

De Nationale Raad is samengesteld uit tien leden apothekers verkozen door elke Provinciale Raad en zes leden professoren die de farmaceutische faculteiten vertegenwoordigen. Hij wordt bijgestaan door een magistraat-assessor, die wordt ondersteund door een plaatsvervangende bijzitter.

Samenstelling van de Nationale Raad

Voorzitter
Professor Gert LAEKEMAN
APO WWW22 LAEKEMAN GERT MDX7808 1 200x200 copy
Voorzitter
Professor Carine DE VRIESE
DSC 0515 08 août 2022 Lara Herbinia copie
Ondervoorzitter
Apotheker Jean-Christophe DAVOINE
APO WWW22 DAVOINE JEAN CHRISTOPHE MDX7792 1 200x200 copy
Ondervoorzitter
Apotheker Maria VERTHONGEN
APO WWW22 VERTHONGEN RIA MDX7780 1 200x200 copy
Secretaris
Apotheker Michèle BOUILLON
APO WWW22 BOUILLON MICHELE MDX7789 1 200x200 copy
Secretaris
Apotheker Thierry DESBUQUOIT
APO WWW22 DESBUQUOIT THIERRY MDX7778 1 200x200 copy
Magistraat
Kamervoorzitter em. Jacques SIMONS
APO WWW22 SIMONS JACQUES MDX7810 1 200x200 copy
Plaatsvervangend Magistraat
Kamervoorzitter em. Paul BOUDOLF
APO WWW22 BOUDOLF PAUL MDX7814 1 200x200 copy
Lid professor
Professor Dieter DEFORCE
APO WWW22 DEFORCE DIETER MDX7819 1 200x200 copy
Lid professor
Professor Nathalie DUJARDIN
APO WWW22 DUJARDIN NATHALIE MDX7834 1 200x200 copy
Lid professor
Professor Geneviève PHILIPPE
APO WWW22 PHILIPPE GENEVIEVE MDX7820 1 200x200 copy
Lid professor
Professor Eline TOMMELEIN
Professor genodigde
Professor Luc PIETERS
APO WWW22 PIETERS LUC MDX7816 1 200x200 copy
Lid apotheker
Apotheker Myriam DEMARBE
APO WWW22 DEMARBE MYRIAM MDX7785 1 200x200 copy
Lid apotheker
Apotheker Marie-Rose DEVLIES
APO WWW22 DEVLIES MARIE ROSE MDX7769 1 200x200 copy
Lid apotheker
Apotheker Leo HALET
APO WWW22 HALET LEO MDX7768 1 200x200 copy
Lid apotheker
Apotheker Alain LEJEUNE
APO WWW22 LEJEUNE ALAIN MDX7804 1 200x200 copy
Lid apotheker
Apotheker Philippe RAMLOT
APO WWW22 RAMLOT PHILIPPE MDX7787 1 200x200 copy
Lid apotheker
Apotheker Ann VANDEPUTTE
Image002
Effectief afgevaardigde bij de Raad van Beroep
Apotheker Thierry DESBUQUOIT
APO WWW22 DESBUQUOIT THIERRY MDX7778 1 200x200 copy
Effectief afgevaardigde bij de Conseil d'appel
Apotheker Philippe RAMLOT
APO WWW22 RAMLOT PHILIPPE MDX7787 1 200x200 copy
Directeur
Apotheker Rien Marinus
APO WWW22 MARINUS RIEN MDX7775 1 200x200 copy
Directeur
Apotheker Arnaud Nicolas
APO WWW22 NICOLAS ARNAUD MDX7765 1 200x200 copy
Juriste
Mevrouw Anne-Cécile SQUIFFLET
APO WWW22 SQUIFFLET ANNE CECILE MDX7823 1 200x200 copy
Juriste
Mevrouw Sylvie VAN OVERSTRAETEN
APO WWW22 VAN OVERSTRAETEN SYLVIE MDX7832 1 200x200 copy
Directiesecretaresse
Mevrouw Ingrid DE DYCKER
Dienst boekhouding
Mevrouw Isabelle CRÉPIN
Onderhoud en logistiek
De Heer Jean-François BEUDELS