Vertegenwoordiging bij instellingen

19 jan. 2022

De Orde der Apothekers is lid van of wordt vertegenwoordigd binnen verschillende nationale, Europese of internationale instellingen.

eHealth-platform

Het eHealth-platform heeft de missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg. De Orde der Apothekers is lid van het Beheerscomité met raadgevende stem.

Effectieve afgevaardigde van de Nationale Raad
Apotheker Directeur Rien Marinus
Plaatsvervangende afgevaardigde van de Nationale Raad
Apotheker Directeur Arnaud Nicolas

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV

De DGEC is één van de kerndiensten van het RIZIV (https://www.inami.fgov.be/nl/riziv/structure/Paginas/dienst-geneeskundige-evaluatie-controle.aspx). Deze dienst wordt bestuurd door een Comité waarin de Orde der Apothekers wordt vertegenwoordigd.

Effectieve afgevaardigden van de Nationale Raad
Apotheker Directeur Rien Marinus en Apotheker Directeur Arnaud Nicolas
Plaatsvervangende afgevaardigden van de Nationale Raad
Apotheker Secretaris Thierry Desbuquoit en Apotheker Ondervoorzitter Jean-Christophe Davoine

Interordes

Sinds enkele jaren vergaderen de vijf bestaande beroepsordes in België regelmatig om hun ervaring en kennis in verband met verschillende onderwerpen te delen. De vertegenwoordigers van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers ontmoeten dus regelmatig hun collega’s bij de Orde der Artsen, de Orde der Dierenartsen, de Orde van Architecten en de Orde van Advocaten.

Afgevaardigden van de Nationale Raad
Apotheker Voorzitter Gert Laekeman, Magistraat Jacques Simons, Apotheker Directeur Rien Marinus, Juriste Anne-Cécile Squifflet

Pharmaceutical Group of the European Union (PGUE)

PGEU vertegenwoordigt het standpunt van de officina-apotheek op het niveau van de EU. Haar voornaamste doel is “de rol van de officina-apotheker als gezondheidszorgberoeper te promoten, ervoor te zorgen dat de apotheker aldus erkend wordt op alle niveaus en de gezondheid van de burger van de Europese Unie te helpen beschermen”. Hiervoor brengt PGEU de nationale beroepsverenigingen en ordes van officina-apothekers van 32 Europese lidstaten samen. Er zijn momenteel 26 gewone leden en 6 waarnemende leden (zie de website https://www.pgeu.eu).

Binnen PGEU zijn er verschillende werkgroepen, waaronder de Advisory Working Group (“AWG”) en de European Pharmacists Professional Forum (“EPPF”). De werkgroep AWG is het belangrijkste discussieforum van de vereniging en behandelt verschillende politieke dossiers. In de werkgroep EPPF worden enkel beroepsgerelateerde vragen besproken.

Afgevaardigden van de Nationale Raad in de algemene vergaderingen
Apotheker Ondervoorzitter Ria Verthongen, Apotheker Secretaris Michèle Bouillon, Juriste Sylvie Van Overstraeten
Afgevaardigde van de Nationale Raad in de AWG
Juriste Sylvie Van Overstraeten
Afgevaardigden van de Nationale Raad in de EPPF
Apotheker Ondervoorzitter Ria Verthongen en Apotheker Secretaris Michèle Bouillon

EurHeCA

EurHeCA is een forum van uitwisseling en het delen van informatie tussen overheden bevoegd voor gezondheidszorgbeoefenaars in Europa, om deze beroepen te ondersteunen in het belang van de patiënten en de kwaliteit van de zorg (https://www.eurheca.eu/en/).

Afgevaardigden van de Nationale Raad
Apotheker Voorzitter Gert Laekeman, Apotheker Directeur Rien Marinus, Juriste Anne-Cécile Squifflet

Conférence Internationale des Ordres de Pharmaciens Francophones (CIOPF)

De CIOPF wil “een belangrijke plaats voor uitwisselingen en debatten inzake de farmaceutische beroepsuitoefening” zijn in de Franstalige gemeenschap (http://www.ciopf.org/).

Afgevaardigden van de Nationale Raad
Apotheker Voorzitter Carine De Vriese en Apotheker Directeur Arnaud Nicolas

Observatoire Franco-Belge de la Santé (OFBS)

Het OFBS is een organisatie die de ontwikkeling van grensoverschrijdende zorgverlening en van een Frans-Belgische medische samenwerking tot doel heeft (https://www.ofbs.org/).

Afgevaardigde van de Nationale Raad
Apotheker Directeur Arnaud Nicolas