Apothekers als vrijwilligers: mogelijkheid om zich tijdelijk in te schrijven bij de Orde der Apothekers

23 mrt. 2020
 • Home
 • Nieuws
 • Apothekers als vrijwilligers: mogelijkheid om zich tijdelijk in te schrijven bij de Orde der Apothekers

Van bij het begin van de coronavirusepidemie zetten onze leden-apothekers zich vol toewijding in om de bevolking zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren, zowel in de openbare apotheken, in de ziekenhuizen als in de laboratoria voor klinische biologie. Zij lopen hierbij het risico zelf besmet te geraken met het virus. De druk op het farmaceutisch korps neemt toe en kan leiden tot uitputting.

Heel wat apothekers, in het bezit van een wettelijk diploma, maar, om verschillende redenen, niet (meer) ingeschreven bij de Orde der Apothekers, namen contact met Provinciale Raden of met de Nationale Raad, om hun diensten aan te bieden in deze crisistijd.
Om op dit aanbod in te gaan en de apothekers te ondersteunen die reeds wekenlang strijden tegen de epidemie, heeft de Nationale Raad beslist om een uitzonderlijke inschrijving bij de Orde mogelijk te maken, mits rekening te houden met volgende modaliteiten:

 • De houder van het diploma moet zelf de aanvraag indienen.
 • De vraag om inschrijving dient gesteld te worden aan de Provinciale Raad van de provincie waar de betrokkene gedomicilieerd is met:
  • kopie van de identiteitskaart
  • kopie van het diploma
  • aanduiding van de plaats van tewerkstelling en aard van de te vervullen functie
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maand
 • De inschrijving is tijdelijk en geldt van de datum van inschrijving op de lijst door de Provinciale Raad tot 30 juni 2020.
 • De inschrijving is gratis.

De Nationale Raad wijst de collegae die gebruik willen maken van deze procedure erop dat ze vooraf moeten nagaan bij hun huidigewerkgever onder welke voorwaarden ze zich kunnen engageren tijdens deze coronaviruscrisis naast hun actuele job.

Verder is bij elke vorm van het beoefenen van de artsenijbereidkunde na inschrijving een degelijke beroepsverzekering nodig die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekt.

De Nationale Raad dankt oprecht alle collegae die zich vol overgave professioneel inzetten in deze moeilijke tijden.