FFP2-maskers

14 jan. 2022

Sinds 1 oktober 2021 moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (waaronder dus ook de FFP2-maskers) voldoen aan alle eisen van de Verordening 2016/425 en dus een volledige procedure hebben doorlopen. Het is dus al geruime tijd niet meer toegelaten om KN95-maskers op de markt te brengen en te verdelen.

Om die reden vraagt de FOD Economie om deze boodschap via volgende link onder onze leden te verspreiden:
https://economie.fgov.be/nl/nieuws/persoonlijke

Voor de conformiteitseisen van mondmaskers verwijzen we graag naar volgende publicatie:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/mondmaskers/coronavirus-conformiteitseisen