Financiële gegevens van de Orde

26 sep. 2022

Door de Orde der Apothekers op te richten, heeft de wetgever belangrijke verantwoordelijkheden willen toevertrouwen aan een instelling die uit de beroepsgroep voortkomt. De Orde der Apothekers is dus belast met een opdracht van algemeen/openbaar belang met het oog op de bescherming van de volksgezondheid: zij schept de morele en sociale voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het vertrouwen van de patiënt en van de samenleving in het beroep van apotheker.

Tegelijkertijd wenste zij dat deze instelling over de middelen zou beschikken om onafhankelijk te zijn en gaf zij de Orde volledige zeggenschap over haar middelen en begroting.

Het budget waarover de Orde beschikt om haar taken uit te voeren, wordt uitsluitend gefinancierd door de vergoedingen die worden betaald door de apothekers die in de verschillende registers zijn ingeschreven. Met deze vergoedingen worden de activiteiten van alle Raden (Nationale Raad, Raad van Beroep, Conseil d'appel, Provinciale Raden) gefinancierd, alsmede de infrastructuur en de logistiek die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de gehele instelling.

De jaarrekeningen en de ontwerp-begroting worden door het Bureau onderzocht voordat zij ter goedkeuring aan de Nationale Raad worden voorgelegd. De jaarrekeningen moeten door twee rekencommissarisen worden goedgekeurd voordat zij aan de Nationale Raad worden voorgelegd.