Geneesmiddelentekorten in de apotheek

03 jun. 2019
  • Home
  • Nieuws
  • Geneesmiddelentekorten in de apotheek

Apothekers en patiënten worden regelmatig geconfronteerd met geneesmiddelentekorten. Dit kan potentieel ernstige gevolgen hebben voor de patiënt en leiden tot een vertrouwensverlies van deze in zijn apotheker, die moet instaan voor de continuïteit van de zorg.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers is sinds lang zeer bezorgd over dit probleem. Het is complex, kent verschillende oorzaken en tast de volksgezondheid, een algemeen belang dat de Nationale Raad moet beschermen, aan.

De Nationale Raad heeft kennis genomen van de wet die de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wijzigt wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft. Deze wet werd door de Kamer in plenaire zitting werd aangenomen op 28 maart 2019. Groothandelaars-verdelers mogen voortaan niet meer exporteren. De wet verhindert dat geneesmiddelen die voor de Belgische patiënten waren bestemd hen niet bereiken.

Het is een eerste stap. De Nationale Raad zal de effecten ervan op de geneesmiddelentekorten opvolgen met blijvende aandacht voor deze problematiek.

België is overigens niet het enige land dat kampt met geneesmiddelentekorten. Het probleem stelt zich in alle Europese landen en is ook daar groeiend. De Europese vereniging van officina-apothekers (PGEU) roept op tot verschillende gecoördineerde acties (cfr. Press Release, Position Paper on Medicine Shortages).