Hervorming K.B. Nr. 78

21 okt. 2016

De Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar medewerkers organiseerden op 28 september 2016 een startconferentie. Het doel van deze conferentie was om een overzicht te geven van de evolutie van de werkzaamheden inzake de hervorming van KB nr. 78, het Koninklijk Besluit aangaande de gezondheidsberoepen en de uitoefening ervan.

Tijdens deze "startconferentie", gericht aan alle belanghebbenden (professionals, professionele organisaties, vertegenwoordigers van het onderwijs, belangengroepen), werden de richtlijnen, zoals aangegeven door de Minister, voorgesteld.

Een overzicht van de presentaties vindt u terug op de volgende link: www.kb78.be.

Tijdens de lopende consultatieronde kan elke partner, zoals de Orde der Apothekers, zijn advies met betrekking tot deze hervorming te kennen geven op het volgend adres: mening@kb78.be.

Indien U via de Orde uw kans wenst te benutten om uw idee of mening te geven bij deze hervorming, kan U uw opmerkingen doorsturen naar: r.marinus@ordederapothekers.be en dit graag vóór 15/11/2016.

De bedenkingen die wij op deze manier ontvangen zullen samen met deze van de Orde worden doorgegeven aan het kabinet van Minister Maggie De Block.