Huisapotheker

10 okt. 2017

Reeds in mei 2016 heeft de Orde der Apothekers verklaard dat ze zich bewust is van het belang van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en dat ze alle inspanningen die leiden tot het verder ontwikkelen van het beroep van apotheker steunt (zie de communicatie van 13/05/2016).

Met de huisapotheker die op 1 oktober 2017 werd gelanceerd, hebben de beroepsverenigingen en beleidsmakers hun voorstel tot wijziging van het systeem van de remuneratie van de officina-apotheker geconcretiseerd en zijn een evolutie begonnen zodat dit systeem meer gebaseerd zou kunnen zijn op zorg en voortgezette farmaceutische zorg. De Orde verwelkomt en steunt dit initiatief dat gunstig is voor de volksgezondheid en voor de patiënten.

Klik hier en lees het persbericht van de Minister, OPHACO en APB betreffende de huisapotheker.