Orde der Apothekers / Medi-Market

14 okt. 2016

De rechter optredend als voorzitter van de rechtbank van koophandel van Waals Brabant en zetelend als stakingsrechter heeft op 5 oktober 2016 de vorderingen ingediend door de Orde der Apothekers, APB en enkele apothekers tegen verschillende vennootschappen van de groep Medi-Market onontvankelijk verklaard omdat de eisers en tussenkomende partijen onvoldoende zouden hebben geïdentificeerd welke grief werd gericht tegen welke vennootschap van de groep.

Ten gevolge hiervan heeft de rechter de grond van de zaak niet onderzocht.

Ook alle vorderingen van Medi-Market tegen de Orde der Apothekers, APB en sommige apothekers werden onontvankelijk verklaard, of zonder voorwerp.

De Orde der Apothekers onderzoekt momenteel de zaak met zijn advocaten.