Reactie in het kader van de beslissing van het Mededingingscollege

05 jun. 2019
  • Home
  • Nieuws
  • Reactie in het kader van de beslissing van het Mededingingscollege

De Orde der Apothekers, ook vandaag een noodzaak

In navolging van de beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), aangekondigd in het persbericht gepubliceerd op 5 juni 2019, in het kader van het onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende praktijken door de Orde der Apothekers (persbericht BMA), wenst de Nationale Raad van de Orde te reageren.

De Orde der Apothekers werd opgericht op initiatief van de overheid met als duidelijke opdracht het algemeen belang te dienen op het gebied van de volksgezondheid. Ze blijft deze taak, die vandaag steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in het belang van de patiënt te garanderen, uitvoeren. Door dit te doen brengt de Orde de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang, maar biedt burgers de noodzakelijke bescherming door de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarin de rol van de apotheker primeert, te vrijwaren.

De beslissing van het College van de BMA, die net werd gecommuniceerd, lijkt te stellen dat de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken.

Deze beslissing werd uitgesproken in het kader van de procedure voor vermeende inbreuk op het mededingingsrecht ten aanzien van de groep MediCare-Market die begin 2016 werd gestart tegen de Orde der Apothekers. Er werden praktijken aan de Orde toegeschreven om het model MediCare-Market van de markt uit te sluiten of zijn ontwikkeling te beletten en indirect aan MediCare-Market een minimum verkoopprijs van medicijnen op te leggen.