Apotheker-klinisch bioloog mag onderzoeksresultaten rechtstreeks versturen naar de patiënt

17 jul. 2019
  • Home
  • Apotheker-klinisch bioloog mag onderzoeksresultaten rechtstreeks versturen naar de patiënt

De Orde der Artsen heeft zich recent uitgesproken over het rechtstreeks versturen van de resultaten van een klinisch biologische analyse door de arts-specialist in klinische biologie naar de patiënt die dit vraagt. De Orde meent dat de arts-specialist dit kan “behalve als het meedelen klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen”.[1]

Ook de apotheker-klinisch bioloog kan dit! De apotheker-klinisch bioloog is immers een beroepsbeoefenaar in de zin van de Wet Patiëntenrechten[2] die stelt: “De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.[3]

De patiënt kan dus vragen dat de apotheker-klinisch bioloog hem de onderzoeksresultaten rechtstreeks verstuurt.

De apotheker-klinisch bioloog zal de laboresultaten echter niet aan de patiënt mogen overmaken wanneer hij op de hoogte is van de therapeutische exceptie waarop de behandelende arts zich beroept. De therapeutische exceptie houdt in dat de beroepsbeoefenaar uitzonderlijk informatie mag onthouden aan de patiënt, wanneer het meedelen ervan “klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou meebrengen en mits de beroepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd”. De beroepsbeoefenaar zal in dat geval een schriftelijke motivering aan het patiëntendossier toevoegen.[4]

Gezien onderzoeksresultaten gegevens over de gezondheid bevatten die worden beschouwd als gevoelige persoonsgegevens in de zin van de AVG[5] (Algemene Verordening Gegevensbescherming), moet de apotheker-klinisch bioloog deze gegevens ofwel persoonlijk overhandigen aan de patiënt of zijn gemachtigde, ofwel versturen met gewone briefpost.

[1] Advis van 25 mei 2019, "Versturen van de resultaten aan de patiënt die dit vraagt".

[2] Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

[3] Art. 7, § 1 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

[4] Art. 7, § 4 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

[5] Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.