Code van farmaceutische plichtenleer

26 jan. 2022

Sinds 2004 worden de door de Nationale Raad van de Orde der Apothekers opgestelde deontologische regels verzameld in een unieke Code die het voorwerp is geweest van verschillende herformuleringen in 2005, 2009 en 2010.

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe versie van de Code die volledig herzien en hernummerd werd, in werking. Concordantietabellen worden ter beschikking gesteld om de equivalenten tussen de oude en de nieuwe nummering (en omgekeerd) terug te vinden.

Deze nieuwe versie van de Code wordt ook op verschillende manieren aangevuld om een zo volledig mogelijke informatie te bezorgen aan de apothekers die op de lijst van de Orde zijn ingeschreven maar ook aan alle geïnteresseerden:

  • De elektronische versie van de Code van farmaceutische plichtenleer bevat verwijzingen naar pertinente teksten – wetten, Koninklijke besluiten, adviezen van de Nationale Raad…
  • Een gecommentarieerde Code van farmaceutische plichtenleer vult de bepalingen van de Code aan om de betekenis en de interpretatie van bepaalde deontologische regels te verduidelijken. Dit instrument is te vergelijken met de parlementaire voorbereidende werken bij een wet en heeft geen bindende juridische kracht. Het is een levend en evolutief document, dat regelmatig zal gewijzigd worden in functie van de evolutie van de geldende regelgeving, het beroep en de tuchtrechtspraak.

    De eerste volledig afgewerkte versie van de gecommentarieerde Code werd online gezet in november 2021. De updates die ten minste één keer per jaar zullen uitgevoerd worden, zullen aangekondigd worden op de website van de Orde der Apothekers.