Automedicatie - Verantwoordelijkheid van de apotheker bij de aflevering

14 mei 2009
  • Home
  • Automedicatie - Verantwoordelijkheid van de apotheker bij de aflevering

Het op de markt brengen van de specialiteit ALLI®, die zonder voorschrift kan afgeleverd worden, geniet heel wat mediabelangstelling. De Orde der Apothekers wenst zijn leden er aan te herinneren dat de apotheker zijn volle verantwoordelijkheid dient op te nemen bij elke aflevering.

De Code van Farmaceutische Plichtenleer (artikel 36) voorziet dat de apotheker steeds de patiënt duidelijk informeert over de werking van het geneesmiddel, de contra-indicaties, de nevenwerkingen, de interacties,de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen, de posologie en de wijze van gebruik van het geneesmiddel.

De apotheker is een essentiële schakel in de Volksgezondheid. Gelet op het vertrouwen dat de patiënt terecht in hem stelt, dient hij steeds met de nodige beroepsernst te handelen en rekening te houden met de wetenschappelijke informatie die zijn raadgeving en farmaceutische zorg moet ondersteunen.