Beroepsgeheim - Domaniale politie

28 nov. 2011
  • Home
  • Beroepsgeheim - Domaniale politie

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft een verzoek tot advies ontvangen van de SPW - afdeling van het verkeersstrategie / Bestuur van de gebruikersrechten, betreffende de omvang van de verplichting tot beroepsgeheim voor de apotheker.

Volgens deze dienst, is de Domaniale politie bevoegd om informatie die onder het beroepsgeheim valt te verkrijgen, en dit volgens artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009. Indien de Orde der Apothekers in het verleden op de hoogte was van de verschillende rechtszaken waarin een apotheker door de gerechtelijke autoriteiten verplicht werd informatie over voorschriften te verstrekken om het zoeken naar de waarheid mogelijk te maken, ging het steeds over zaken die ernstige misdrijven of misdaden aan het licht brachten.

Daarom, heeft de vraag van de Domaniale politie met betrekking tot de openbaarmaking van informatie die onder het beroepsgeheim valt, ten behoeve van het onderzoek en de opsporing van misdrijven die verband houden met het gebruik en met de beschadiging van het gewestelijk publiek domein (artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009), tot een gevoel van onbehagen geleid en het leek voorzichtig om het advies van de minister van Volksgezondheid te vragen.

Volgens de Minister van Volksgezondheid, kunnen apothekers de informatie, die door de Domaniale politie gevraagd wordt, niet geven zonder risico hun beroepsgeheim aan te tasten (zie de brief van de Minister).