Commercialisering van internetprogramma's met dieetadviezen

05 jun. 2008
  • Home
  • Commercialisering van internetprogramma's met dieetadviezen

Er werd bij de Orde een vraag tot advies ingediend over de commercialisering in de apotheken van internetprogramma’s met dieetadviezen. De Orde verleende hierover, net als APB trouwens, een negatief advies.

Inderdaad is de Nationale Raad van oordeel dat het aanbieden van abonnementen inzake dieetbegeleiding via internet vreemd is aan de farmaceutische handelingen zoals omschreven in artikel 4 van het Koninklijk Besluit n° 78. Bovendien beantwoorden deze activiteiten niet aan de criteria die de Nationale Raad noodzakelijk acht opdat een farmaceutisch product zijn plaats zou hebben in de officina.

U kan deze criteria, evenals de categorieën van producten van parafarmacie die hun plaats hebben in de officina vinden op de website van de Orde der Apothekers.