Een onaanvaardbaar initiatief van het tijdschrift Libelle i.s.m. Febelco

15 feb. 2008
  • Home
  • Een onaanvaardbaar initiatief van het tijdschrift Libelle i.s.m. Febelco

De Nationale Raad nam kennis van het voornemen van het tijdschrift LIBELLE om met de medewerking van de groothandel FEBELCO uw officina te gebruiken om onder haar lezers een gratis verzamelmap te verspreiden voor afleveringen van een rubriek “Gezond & Gelukkig” uit haar tijdschrift. Libelle zou uw diensten belonen met een handdoekenset.

Als apothekers oefenen wij in de eerste plaats een beroep uit in de gezondheidszorg, in het belang van de volksgezondheid. Dit dient uiteraard weerspiegeld te worden in de farmaceutische zorgen die wij verstrekken en de producten die wij afleveren. Het gebruiken van het netwerk van apotheken voor het verdelen van gratis verzamelmappen voor afleveringen uit een tijdschrift getuigt van weinig respect voor de farmacie als volwaardig deel van de Geneeskunst.

De Nationale Raad heeft dan ook aangedrongen bij Libelle op onmiddellijke stopzetting van deze onaanvaardbare initiatieven en heeft Febelco hiervan eveneens in kennis gesteld.