Lichtreclames

15 apr. 2011
  • Home
  • Lichtreclames

De Nationale Raad heeft een Commissie opgericht die gelast werd met de studie van de verschillende problemen in verband met de wachtdienst in de officina.

De Provinciale Raden ontvingen verschillende klachten met betrekking tot het gebruik van de lichtreclame (het groene kruis). Meestal handelen deze over het feit dat de lichtreclame van een apotheek blijft functioneren zelfs wanneer deze apotheek geen wachtdienst vervult. Dit kan verwarring scheppen bij de patiënt die op zoek is naar de apotheek van wacht. De Commissie is van oordeel dat enkel de officina’s met wachtdienst hun lichtreclame mogen doen functioneren buiten de normale openingsuren van de officina’s. Deze stelling wordt bijgetreden door de Nationale Raad.

De Nationale Raad durft rekenen op uw medewerking en verzoekt alle Confraters om deze bepaling te willen respecteren, daar ze een betere service aan de patiënt nastreeft.