Medewerking aan acties ter promotie van de gezondheid - advies

21 apr. 2009
  • Home
  • Medewerking aan acties ter promotie van de gezondheid - advies

De Orde der Apothekers kreeg vragen over een initiatief tot preventie en gezondheidsopvoeding van patiënten, genomen door een mutualiteit en waarvoor de medewerking werd gevraagd van apothekers. Het was de bedoeling de patiënten bewust te maken van hun gezondheidskapitaal en ze de mogelijkheid te bieden om via testen, uit te oefenen in een rondtrekkende bus, persoonlijke adviezen te krijgen, evenals een fitheidprogramma.

Na inlichtingen genomen te hebben bij de mutualiteit diende de Nationale Raad vast te stellen dat er niet voorzien was in de aanwezigheid van een arts bij de uitvoering van de testen die werden voorgesteld aan de patiënt om zijn conditie te evalueren.

Op vraag van de Orde der Apothekers heeft de Orde van de Geneesheren haar standpunt hierover meegedeeld. Zij is van mening dat een anamnese door een arts nodig is om uit te maken of een persoon bekwaam is de testen uit te voeren zonder risico voor zijn gezondheid, en dat die anamnese niet kan vervangen worden door een door de patiënt in te vullen vragenlijst over zijn geschiktheid om fysieke activiteiten uit te oefenen. Aangezien de voorgesteld testen een potentieel risico inhouden voor de gezondheid van de patiënt is de Nationale Raad van mening dat die testen enkel kunnen uitgeoefend worden in aanwezigheid van een arts en onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid.

De sensibiliseringscampagnes betreffende de gezondheid bieden de mogelijkheid om de essentiële rol van adviesverlening en informatieverstrekking door de apotheker over gezondheidsthema’s te beklemtonen. De Orde der Apothekers is dan ook geenszins tegen de deelname van apothekers aan dergelijke initiatieven voor zover deze beantwoorden aan de criteria van hoge kwaliteit en onschadelijkheid ten aanzien van de patiënt.

De Nationale Raad nodigt de apothekers ten stelligste uit om rekening te houden met het advies van de Orde van de Geneesheren en in overeenstemming ermee te handelen.