Medewerking aan activiteiten die de volksgezondheid dienen

17 apr. 2009
  • Home
  • Medewerking aan activiteiten die de volksgezondheid dienen

Het verlenen van medewerking aan activiteiten die de Volksgezondheid dienen is naast een deontologische verplichting (artikel 16 van onze Code) ook een ware uitdaging voor de apotheker.

Het biedt de apotheker de mogelijkheid om ten aanzien van de patiënten eens te meer te bevestigen dat hij een gezondheidszorgbeoefenaar is die zeer dicht bij de patiënt staat en hem bijstaat met professioneel en waardevol advies voor het behoud en zo nodig het herstel van zijn gezondheidskapitaal.

Het aantal gezondheidsinitiatieven waarvoor diverse organisaties de medewerking van de apothekers vragen neemt toe nu de patiënten meer en meer bekommerd zijn om hun gezondheid en welbehagen.

Het is belangrijk dat de apotheker zijn medewerking verleent enkel aan die initiatieven die de hoge kwaliteitsverwachtingen die de patiënten hebben wanneer zij zich tot hun apotheker wenden het best kunnen invullen. Niet alleen komt dit het imago van de het beroep ten goede, het vermijdt bovendien dat de uitdaging voor de apotheker uitdraait in klachten van de patiënten tegen de apotheker met alle gevolgen van dien.

Zou er twijfel zijn i.v.m. de medewerking aan een bepaald gezondheidsinitiatief aan de apotheker voorgesteld, dan zal hij niet aarzelen zich te richten tot de Orde, eventueel via het contactformulier van deze website.