Onthaalcentra voor jonge kinderen - Toediening van geneesmiddelen

01 aug. 2012
  • Home
  • Onthaalcentra voor jonge kinderen - Toediening van geneesmiddelen

De Orde werd gecontacteerd door "ONE", de tegenhanger van Kind en Gezin.

De nieuwe regelgeving betreffende de verplichting voor de apotheker om – in het kader van de RIZIV terugbetaling - de goedkoopste specialiteit af te leveren bij ontvangst van een voorschrift voor een antibioticum of antimycoticum, zorgt voor problemen bij de opvangcentra voor heel jonge kinderen.

De kinderverzorgsters aanvaarden slechts, zo nodig, geneesmiddelen toe te dienen aan heel jonge kinderen indien de ouders hen een “voorschrift” van de arts bezorgen (document dat de arts opstelt naast het origineel voorschrift).

Door de nieuwe regelgeving hierboven vermeld, kan het gebeuren dat het afgeleverd geneesmiddel niet in overeenstemming is met wat vermeld staat op document van de arts, in welk geval de kinderverzorgsters weigeren het geneesmiddel toe te dienen uit angst voor hun aansprakelijkheid.

De Orde der Apothekers is van mening dat het aan de autoriteiten behoort om zo snel mogelijk een oplossing voor dit probleem te vinden. In afwachting van dergelijke oplossing, wenst de Orde nochtans de apothekers te sensibiliseren voor de zorgwekkende situatie van kleine kinderen die een toediening van geneesmiddelen nodig hebben in de onthaalcentra. De Orde nodigt alle apothekers uit om te voldoen aan het verzoek van de ouders om een document te verkrijgen waarop de apotheker stelt dat, gelet op de regelgeving, hij/zij een andere specialiteit moest afleveren dan deze die voorgeschreven werd.