Thuisdienstlevering van geneesmiddelen

21 jun. 2013
  • Home
  • Thuisdienstlevering van geneesmiddelen

De Orde der Apothekers werd onlangs benaderd door een bedrijf dat een thuisdienstlevering van geneesmiddelen voor specifieke doelgroepen, zoals o.a. minder mobiele patiënten, wenst op te starten.

De Nationale Raad heeft zich hierover uitgesproken tijdens zijn zitting van 23 mei jl.

De Orde is zich bewust van het belang van een kwalitatieve thuisdienstlevering van geneesmiddelen voor specifieke doelgroepen. Met de vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar aflevering op de woonplaats van de patiënt nog toenemen.

De Orde stelt echter vast dat het in casu gaat om een systeem van bestelling en levering van geneesmiddelen buiten de apotheek. Een dergelijke dienstverlening betekent een inbreuk op artikel 28, al. 2 van het K.B. van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Het versturen van geneesmiddelen via een koerierdienst zoals voorzien door artikel 28, al. 2 van het K.B. van 21 januari 2009 is immers een uitzondering op de aflevering in de apotheek. Eén van de voorwaarden voor zo’n verzending is de bestelling van de geneesmiddelen in de apotheek. In het voorgestelde systeem plaatst de patiënt zijn bestelling hetzij per telefoon, hetzij door aan de koerierdienst een gesloten omslag te overhandigen. De patiënt of zijn gemachtigde is dus op geen enkel ogenblik in de apotheek geweest om zijn bestelling te plaatsen. Gezien artikel 28, al. 2 van het K.B. van 21 januari 2009 een uitzondering vormt op het principe van de persoonlijke aflevering aan de patiënt of zijn gemachtigde in de apotheek dient dit strikt te worden geïnterpreteerd.

Bovendien maakt het voorgestelde systeem een inbreuk uit op artikel 8 van het K.B. van 21 januari 2009. Dit artikel verbiedt elke persoon om rechtstreeks of onrechtstreeks voorschriften of bestellingen te verzoeken of te verzamelen. Bovendien verbiedt dit artikel het opzetten van een systeem van bestellingen of leveringen van geneesmiddelen buiten de apotheek, behalve indien men zich bevindt in één van de gevallen van artikel 28 en 29 van het K.B. van 21 januari 2009. Dit is hier echter niet het geval gezien de toepassingsvoorwaarden niet vervuld zijn:

  • de bestelling wordt niet geplaatst in de apotheek;
  • het systeem betreft niet alleen «uitzonderlijke gevallen».

De Orde wenst dus bij deze het belang te benadrukken van het contact tussen de apotheker en de patiënt.

Indien u hieromtrent nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met de juridische dienst.