Vermeldingen betreffende de wachtdienst

21 dec. 2010
  • Home
  • Vermeldingen betreffende de wachtdienst

Advies van de Nationale Raad van 21/12/2010

De Nationale Raad ontving een vraag gesteld door een verantwoordelijke van de farmaceutische wachtdienst, die wenst te weten welke de verplichte vermeldingen zijn betreffende de wachtdienst (de naam van de titularis of de naam van de apotheek).

De verplichting om deel te nemen aan de wachtdienst ligt wettelijk bij de apotheken.
Het koninklijk besluit van 21/01/2009 voorziet immers dat “overeenkomstig het artikel 9, § 1, 1ste alinea van het KB nr. 78, elke apotheek moet deelnemen aan de wachtdienst.”

De bekendmaking van de wachtdienst heeft tot doel de bevolking op een zo nauwkeurig mogelijke manier de apotheek aan te geven die instaat voor de continuïteit van de zorgverstrekking gedurende de wachtdienst. Zo is de Nationale Raad van mening dat de wachtdienst alle nuttige informatie moet bevatten die de patiënt toelaat snel de apotheek van wacht te lokaliseren. Volgende elementen moeten bijgevolg op de wachtdienstlijst vermeld staan: de naam van de apotheek zoals die opgenomen is in het kadaster van de apotheken, het adres van de apotheek, het telefoonnummer van de apotheek en zo nodig de naam van de apotheker(s) – titularis(sen).