De verkiezingen

16 apr. 2024
  • Home
  • De verkiezingen

De volgende verkiezingen vinden elektronisch plaats van 16 september 2024 tot 2 oktober 2024, 20 uur.

De Orde der Apothekers werd in 1949 bij wet opgericht als een publiekrechtelijke instelling met een missie van algemeen belang om de volksgezondheid te beschermen. Haar doel is het creëren van de morele en sociale voorwaarden die nodig zijn voor het vertrouwen van patiënten en de samenleving in het beroep.

Haar kerntaak? De algemene principes en regels van de farmaceutische deontologie opstellen, ze indien nodig aanpassen en over hun toepassing waken.

Zoals alle beroepsordes werkt de Orde der Apothekers democratisch. Haar verschillende organen bestaan uit apothekersdie vrij worden verkozen door hun collegae via transparante en gecontroleerde elektronische verkiezingen waaraan alle leden moeten deelnemen.

De helft van de leden van de Provinciale Raden van de Orde der Apothekers wordt om de drie jaar vernieuwd.

De meer dan 14.000 op de lijst van de Orde ingeschreven apothekers worden uitgenodigd om te stemmen.