Uitwissing en eerherstel bij tuchtsancties

05 apr. 2023
  • Home
  • Nieuws
  • Uitwissing en eerherstel bij tuchtsancties

Vanaf 1 maart 2023 maakt een aanvulling van het huishoudelijk reglement van de Orde dat tuchtsancties niet meer noodzakelijkerwijze levenslang in het dossier van een apotheker bewaard blijven.

Mineure sancties (m.n. waarschuwing, censuur en berisping) zullen 5 jaar na de tenuitvoerlegging automatisch worden uitgewist, voor zover er in die periode geen nieuwe tuchtsanctie werd opgelopen.

Bij schorsing en schrapping zal de apotheker zelf het initiatief moeten nemen: een verzoek tot eerherstel kan dan na 6 respectievelijk 10 jaar na de tenuitvoerlegging en onder bepaalde voorwaarden worden ingediend bij de Raad van Beroep, die hierover zal oordelen.

Het gevolg van een dergelijke maatregel is dat de effecten van de sanctie voor de toekomst verdwijnen. Men zal zich bijvoorbeeld terug verkiesbaar kunnen stellen voor een mandaat bij de orde of positief advies kunnen krijgen voor een erkenning als stagemeester.

De Orde heeft deze wijziging intensief voorbereid: alle sancties die daarvoor tot op heden in aanmerking komen zijn reeds uitgewist. Voor de nabije toekomst wordt daarenboven gewerkt aan het e-loket, waarin onder meer ook de geldende sancties zullen kunnen worden geconsulteerd.

Link naar huishoudelijk reglement.

Beslissingsboom